Evästeet

Moi voi kerätä verkkosivuillaan [www.moi.fi] (jäljempänä ”sivusto”) käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja evästeiden kaltaisten tekniikoiden kuten selaimen paikallisen tietovaraston (jäljempänä ”evästeet”) avulla.

Evästeet (engl. Cookies, suom. piparit) ovat tiedostoja, jotka sivusto, sovellus tai klikattu mainos asettaa selaimeen käyttäjän kutsuman verkkosivun mukana. Eväste sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan myöhemmin tunnistaa eri selaimet tai päätelaitteet eri verkkosivuilla ja palveluissa. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Käyttäjää ei tunnisteta pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite;
 • kellonaika;
 • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika;
 • selaintyyppi;
 • päätelaitteen käyttöjärjestelmä;
 • verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut sivustolle sekä mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen; ja
 • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle.

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Moi käyttää tyypillisesti seuraavan kaltaisia evästeitä alla kuvattuihin tarkoituksiin:

 • Palveluiden tuottaminen ja toiminnallisuus: Evästeet ovat tärkeitä sivustoamme ja sähköisten palveluidemme toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen käyttäessäsi sivustoamme ja palveluitamme. Sinun ei esimerkiksi halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintojasi joka kerta uudelleen kirjautuessaan käyttöliittymäämme.
 • Palveluiden kehitys: Seuraamalla evästeiden käyttöä voimme parantaa sivustoamme ja sähköisten palveluidemme toimintaa.
 • Verkkoanalyysi: Käytämme evästeitä sivuston ja sähköisten palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi lähettämistämme markkinointikirjeistämme selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty sivustolle, sekä selvittää käytetäänkö sivustoa ja palveluita tietokoneelta vai mobiililaitteesta.
 • Markkinoinnin kohdentaminen: Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamista varten laatimalla erilaisia kohderyhmiä. Eri kohderyhmille esitetään kerättyihin tietoihin perustuen kohderyhmää todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä Moi:n tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamilla verkkosivuilla ja sähköisissä palveluissa.

Voimme liittää evästeiden avulla saatua tietoa käyttäjästä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi tietoihin käytössä olevista Moi:n palveluista lain sallimassa laajuudessa.

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin sivuston toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi tai sivuston selailu saattaa hidastua tai pääsy joillekin sivuille estyä kokonaan. Evästeiden tallentumisen estäminen ei poista mainosten esittämistä, mutta tällöin mainontaa tai muuta sisältöä ei ole kohdennettu sinulle aiemmin kerätyn tiedon perusteella. Voit myös tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tällöin aiemmin evästeiden avulla kerätty tieto poistuu ja tiedon kerääminen alkaa alusta.

Tietosuojaperiaatteet ja yksityisyyden suoja

Moi Mobiili Oy (jäljempänä Moi) käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja aina asianmukaisesti sekä asiakkaiden oikeuksia kunnioittaen. Asiakkaan yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden turvaaminen ja kunnioittaminen on Moi:lle erittäin tärkeää. Noudatamme asiakkaidemme henkilötietojen sekä muiden asiakastietojen käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Haluamme kertoa sinulle niistä periaatteista ja käytännöistä, joita noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Päivitämme tätä kuvausta tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotammekin sinua tutustumaan uusimpiin tietosuojaperiaatteisiin sivustollamme säännöllisesti.

1. KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tulee aina olla asiallisesti perusteltua toimintamme kannalta. Käsittelemme henkilötietoja laillisiin asianomaisessa rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin, emmekä koskaan käsittele henkilötietoja määritellyn käyttötarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla. Voimme yhdistää eri tuotteiden ja palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen.

2. KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen kuten palveluidemme käyttöön. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla, kuten suostumukseen, toimeksiantoon tai lakiin perustuen. Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen, on henkilöllä oikeus vapaasti peruuttaa tai muutoin määrätä antamastaan suostumuksesta.

Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat soveltuvan rekisteriselosteen määritellyn käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia. Voimme yhdistää eri henkilörekistereissämme olevia henkilötietoja keskenään lain sallimassa laajuudessa. Käsittelemme potentiaalisten asiakkaiden henkilö- tai yhteystietoja kilpailuihin tai erilaisiin asiakastapahtumiin osallistuttaessa tai Moi:lle tulevien yhteydenottojen perusteella. Tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään pysyvän suoramarkkinointirekisterimme rekisteriselosteen mukaisesti.

3. ASIAKKUUDENHALLINTA

Tilaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt kanssamme sopimuksen viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun toimittamisesta. Käyttäjällä taas tarkoitetaan sitä luonnollista henkilöä, joka palvelun tilaajana tai muuten käyttää tällaista viestintä- tai lisäarvopalvelua. Tarjoamme maksuttoman mahdollisuuden liittymän käytöstä kertyvien maksujen seuraamiseen Mun Moi -palvelunhallinnassa (”Mun Moi”). Mikäli tilaaja on sopinut viestintä- tai lisäarvopalvelun toimittamisesta myös muille käyttäjille kuin itselleen, pystyy hän Mun Moin kautta hallinnoimaan myös muiden mahdollisten käyttäjien liittymää koskevia tietoja sekä seuraamaan liittymän käyttöä kertyviä maksuja. Tilaajalle ei kuitenkaan koskaan anneta muiden mahdollisten käyttäjien yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa viestintää koskevia tietoja.

4. VÄLITYS- JA SIJAINTITIEDOT

Verkossa tapahtuvasta viestinnästä jää verkkoon jälkiä, joita kutsutaan välitystiedoiksi silloin kun ne ovat yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön. Välitystietoja syntyy esim. puheluista, sähköposti- ja tekstiviestien lähettämisestä sekä internet-selailusta, ja ne voivat pitää sisällään tietoa esimerkiksi yhteyden osapuolista, yhteyden reitistä tai reitityksestä, tiedonsiirtoprotokollasta, tapahtuma-ajasta ja käytetyistä päätelaitteista tai niiden sijainnista.

Moi käsittelee viestinnän välitys- ja sijaintitietoja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti esimerkiksi palvelujen toteuttamiseksi sekä myös laskutusta, teknistä kehittämistä ja asiakkaan suostumuksella markkinointia varten. Tietoja voidaan käsitellä myös muiden palveluntarjoajien laskutusta varten välttämättömässä laajuudessa. Moi voi käsitellä välitystietoja myös väärinkäytös- ja viankorjaustapauksissa sekä tietoturvan varmistamiseksi. Joka tapauksessa käsittelemme välitys- ja sijaintitietoja vain tarpeen vaatimissa ja lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Voimme käsitellä sijaintitietoa, joka ilmaisee liittymän tai päätelaitteen maantieteellisen sijainnin, erilaisissa kaupallisissa lisäarvopalveluissa kuten kartta-, paikannus- ja navigointipalveluissa tai alueellisesti kohdennetuissa mainospalveluissa. Matkapuhelinverkossa sijaintiedon tarkkuus perustuu asianomaisella alueella sijaitsevien tukiasemien määrään.

Sijaintitiedon käsittely perustuu aina paikannettavan etukäteen antamaan suostumukseen. Mikäli luovutamme ulkopuolisille paikannuspalveluiden tarjoajille sijaintitietoa, huolehdimme tarkoituksenmukaisella tavalla paikannettavien suostumusten olemassaolosta. Asiakkaalla on oikeus saada tieto käyttämänsä liittymän tai päätelaitteen sijainnin ilmaisevista välitystiedoista voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Koulutamme lisäksi henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista ja valvomme tarkoituksenmukaisella tavalla tietojen käyttöä. Moi käsittelee viestinnän yhteydessä syntyneitä tietoja sekä viestejä luottamuksellisina. Henkilöstöämme koskee vaitiolovelvollisuus ja viestien sekä muiden luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto.

5. EVÄSTEET

Voimme kerätä Moi:n verkkosivuilta käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja evästeiden kaltaisten tekniikoiden kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Lisää tietoa evästeistä täällä.

6. TILAAJATIEDOT

Meillä on velvollisuus julkaista asiakkaidemme puhelinnumerot ja muut yhteystiedot yleisesti saatavilla olevassa yhteystietopalvelussa. Jokaisella on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen julkaiseminen yhteystietopalvelussa kuten luettelo- tai numerotiedotuspalvelussa kokonaan tai osittain. Kieltää voi myös kyseisten tietojen luovuttamisen edelleen. Kiellon kohteena olevaa liittymänumeroa kutsutaan salaiseksi numeroksi. Salaisesta numerosta on sovittava erikseen kanssamme.

Mikäli yhteystietopalveluissa julkaistuissa tiedoissa on virhe, korjaamme virheet pyynnöstä tarkoituksenmukaisella tavalla. Paperimuodossa olevassa luettelossa oleva tieto voidaan poistaa tai virhe korjata kuitenkin vasta seuraavan luettelon ilmestyessä.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Asiakkaallamme on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa käsittelemmekö häntä koskevia tietoja tai mitä tietoa hänestä on henkilörekistereihimme tallennettu. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Sinulla on lisäksi lainsäädännön asettamissa rajoissa oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Voit asiakkaanamme kieltää meitä käsittelemästä tietojasi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Voit kieltää edellä kuvatun käsittelyn soittamalla asiakaspalveluumme tai kirjallisesti osoitteeseen Moi Mobiili Oy, Asiakaspalvelu, Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki. Kiellon antamisen yhteydessä on toimitettava yksilöintiisi tarvittavat tiedot. Vaikka kieltäisit henkilötietojen käsittelyn markkinointitarkoituksiin, voidaan sinulle kuitenkin edelleen lähettää palveluitamme ja asiakkuuttasi koskevia ilmoituksia, joilla esimerkiksi informoidaan sopimusmuutoksista sekä palveluiden vika- ja häiriötilanteista.

8. REKISTERISELOSTEET

Moi:n henkilörekistereiden rekisteriselosteissa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään. [Linkki]

9. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Moi:n tietosuojakäytäntöihin liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

Moi Mobiili Oy

Henry Fordin katu 6

00150 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen

Moi:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Moi Mobiili Oy

Y-tunnus 2758687-3

Henry Fordin katu 6, 00150 HELSINKI

REKISTERIASIOISSA OTA YHTEYTTA

REKISTERIN NIMI

Moi:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyn suostumus tai asiakas- taikka muun vastaava asiallinen suhde ja sen perusteella tapahtuva Moi:n palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietoja voidaan käyttää Moi Mobiili Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä ”Moi”) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Moi:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Moi:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää Moi:n asiakkaista ja Moi:n palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielitiedot, henkilötunnus, syntymäaika ja ikä sekä asiakastunnus tai -tunnukset
 • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut palvelut ja suoritteet, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, palveluiden avaus- ja irtisanomispäivämäärät, tilauksen arvo, tilaus- ja toimituspäivä, peruutus- ja palautustiedot, käyttäjätunnus ja salasana käyttöliittymään, SIM-kortin numero, päätelaitteen IMEI-koodi tai muu vastaava tunniste, palvelujen käyttö- ja saatavuusosoite
 • Asiakashistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
 • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Luettelotietojen julkaisukielto
 • Asiakkaan itsensä antamat tai asiakkaan suostumuksella tai muutoin esille tulleet tiedot (esim. asiakaspalautteet tai asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
 • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (esim. palvelun ominaisuuksien käyttö-, haku- ja selaustiedot)
 • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään palvelun tai tuotteen tilauksen taikka rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO EU- JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti tilaajaluettelossa ja numeropalveluissa julkaistavaksi, ellei asiakas ole julkaisemista kieltänyt.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Moi:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Moi voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS

Moi:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Tietoja kerätään ja käsitellään palvelun yhteisissä tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Moi Mobiili Oy

Henry Fordin katu 6, 00150 HELSINKI

Moi:n suoramarkkinointirekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Moi Mobiili Oy (jäjempänä Moi)

Y-tunnus 2758687-3

Henry Fordin katu 6, 00150 HELSINKI

REKISTERIN NIMI

Moi:n suoramarkkinointirekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Moi:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään esim. erilaisiin markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen tai kilpailuihin osallistumisen yhteydessä, Moi:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeet). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Moi:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO EU- JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Moi voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Moi:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Moi voi lisäksi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lainsäädännössä asetettujen edellytysten mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

Moi:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Tietoja kerätään ja käsitellään palvelun yhteisissä tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 ja 27 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Moi Mobiili Oy

Henry Fordin katu 6,

00150 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.