16kesäkuu

5G tarjoaa yrityksille nopean ja luotettavan ratkaisun

5G-verkko tarjoaa yrityksille nopeat yhteydet lyhyellä viiveellä. Nopea 5G-verkko tarjoaa toimivan ratkaisun kaikenkokoisten yritysten arkeen tuoden nopeutta sekä luotettavuutta jokapäiväiseen työelämässä tapahtuvaan tiedonsiirtoon. 5G-verkko tarjoaa myös uudenlaiset mahdollisuudet personoida verkon tarvetta organisaation sisällä, sillä kaistaa voidaan aikaisemmista verkoista poiketen lohkoa tarpeiden mukaan eri yksiköiden käyttöön.

5G:n tarjoamat hyödyt yrityksille

5G-verkko ja 5G-laitteet tuovat useita hyötyjä niin pienten kuin suurtenkin yritysten käyttöön:

Nopeus. 5G-verkko tarjoaa jopa 10-kertaisesti nopeammat yhteydet 4G-verkkoon verrattuna ja lähes valokuidun kaltaiset viiveettömät vasteajat. Tämä ei pelkästään mahdollista automaatioiden kehitystä vaan vastaa myös yritysten yhä nopeamman tiedonsiirron vaatimuksiin mm. pilvipalvelujen hyödyntämisessä ja mobiilitiedonsiirrossa.

Helppous. 5G-verkon suuren kapasiteetin avulla verkkoon voidaan liittää monia laitteita samanaikaisesti ilman, että tiedonsiirron laatu kärsii. Nopean tiedonsiirron ja tiedonkäsittelyn ansiosta dataa voidaan hyödyntää reaaliajassa ja käyttää analytiikkaa palvelujen kehittämisessä.

Turvallisuus. Nopea verkko ja uuden teknologian mukaiset laitteet pystyvät paremmin vastaamaan ulkopuolelta tuleviin uhkiin. 5G-verkon lyhyt vasteaika ja viiveettömyys mahdollistavat koneiden ohjaamisen myös etänä, mikä luo turvaa esimerkiksi työkoneiden käyttöön.

Luotettavuus. 5G-verkon suuren kapasiteetin ansiosta voidaan taata nopeat yhteydet eri laitteille. Kaistaa riittää eri laitteille ja nopean tiedonsiirron ansiosta mm. videoiden lataaminen, etäpalaverit sekä pilvipalvelujen hyödyntäminen sujuu 5G-verkon kuuluvuusalueella paikasta riippumatta.

Reiluus. 5G-verkko kattaa jo yli 90 % suomalaisista, mutta on edelleen kehitysvaiheessa. Näin ollen Moilla on pyritty luomaan reilu vaihtoehto yrityksille ottaa hyödyt irti 5G-verkon tuomista hyödyistä joutumatta kuitenkaan maksamaan turhaan 5G-verkosta sen kuuluvuusalueen ulkopuolella. Moin Reilu Bisnes 5G -liittymällä maksat siis 5G-verkon käytöstä vain silloin, kun laite on 5G-verkossa. Reilua, eikö? 😉

5G vastaa yritysten kehityksen tarpeisiin

Yritysten elämä on kokenut suuria muutoksia niin työkulttuurin kuin palveluiden, tuotteiden ja näiden markkinoinnin kehityksessä. Työkulttuuri on useissa yrityksissä muuttunut erityisesti viimeisen parin vuoden aikana joustavammaksi ja etä- sekä hybridityöskentelymallit ovat yleistyneet laajasti. Toimivan etätyön yhtenä perusedellytyksenä on nopea ja vakaa verkkoyhteys. Verkkoa hyödyntävässä etätyössä on tärkeää, että tiedonsiirto on viiveetöntä, työntekijöillä on pääsy käytössä oleviin pilvipalveluihin, tiedostojen lataaminen on nopeaa ja yhteydenpito muuhun työyhteisöön onnistuu sujuvasti.

5G tarjoaa myös yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia tehostaa automatisaatiota sekä uudenlaisia tapoja tuoda esille uusia palveluja sekä lisätietoa tuotteista. Nopea ja viiveetön verkko tarjoaa mahdollisuudet tehokkaan ja toimivan etäopetuksen sekä terveydenhuollon tarjontaan. 5G-teknologian avulla myös kaupat voivat tarjota tuotteita kuluttajille tarkasteltaviksi sekä ostettaviksi VR- ja AR-toteutusten avulla ihan kotisohvalta käsin. 😎

Lue lisää eri liittymävaihtoehdoista yrityksille ja miten valita juuri omalle yritykselle toimiva liittymä sekä käy katsomassa Moin uudet yritysliittymävaihtoehdot jokaisen bisneksen tarpeisiin.

Seuraava artikkeliSeuraava artikkeli