Miten numeronsiirto tehdään ja miten se etenee?

Numeronsiirto tehdään liittymän käyttöönoton yhteydessä Yritys Moissa. Numeronsiirtoa varten tarvitaan tiedot numeron nykyisestä omistajasta, joka voi olla yritys tai yksityishenkilö. Jos numero ei ole yrityksen omistuksessa, tulee siirtoa varten kysyä lupa liittymänumeron nykyiseltä omistajalta. Kun numeronsiirto on tilattu, tiedot siirron etenemisestä näkyvät YritysMoissa. Lähetämme myös tilaajalle sähköpostitse ohjeet numeronsiirtojen etenemisestä sekä liittymän käyttäjälle tekstiviestitse muistutukset numeronsiirron ajankohdasta.

Numeron siirtymisen aikana tapahtuva käyttökatkos kestää maksimissaan 10 minuuttia. Puhelin täytyy sulkea ennen kuin simmi vaihdetaan, jotta puhelin löytää käynnistyessään uuden verkon. Jos laite ei löydä verkkoa heti numeronsiirron jälkeen, puhelin kannattaa sulkea ja kokeilla uudestaan muutaman minuutin kuluttua.

Numeron voi myös siirtää Moille, vaikka siinä olisi voimassaoleva määräaikainen sopimus nykyisellä operaattorilla. Silloin kuitenkin yleensä täytyy vanhalle operaattorille maksaa sopimuksen kuukausimaksut sopimuskauden loppuun. Tiedot määräaikaisuuksista saa vanhalta operaattorilta.